Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

cedorah
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viaki-adi ki-adi
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viatishka tishka
cedorah
5229 0f3e
Reposted fromsavatage savatage viaxannabelle xannabelle
cedorah
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaxannabelle xannabelle
7631 8afb 500
cedorah
2781 ec0f 500
Reposted from777727772 777727772 viaxannabelle xannabelle
3622 bcb2
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viaki-adi ki-adi
cedorah
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
cedorah
6749 ce2f
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaxannabelle xannabelle
cedorah
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaxannabelle xannabelle
5969 e13f 500
cedorah
2451 1424 500
Reposted frompunisher punisher viaki-adi ki-adi
cedorah
2365 aec2 500
Reposted fromministerium ministerium viaki-adi ki-adi
cedorah
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
cedorah
2627 8fd3 500
n this May 12, 2017 photo, Pupy, an African elephant, stands in the doorway of his enclosure at the former city zoo in Buenos Aires, Argentina.
Reposted fromuhuh uhuh

November 22 2017

cedorah
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
cedorah
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viapffft pffft
cedorah
0077 8052
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi
cedorah
8065 9ecc 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viasmoke11 smoke11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl